Warning: Creating default object from empty value in /home/karnolsk/public_html/plugins/system/tcshortcodes/core/tc_shtcodes.php on line 97
Набираме доброволци: "Силата на Изкуството за Социална Интеграция“ – София
Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/karnolsk/public_html/templates/ol_desto/lib/framework/base/frame.helper.php on line 408

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/karnolsk/public_html/templates/ol_desto/lib/framework/base/frame.helper.php on line 408

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/karnolsk/public_html/templates/ol_desto/lib/framework/base/frame.helper.php on line 313

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/karnolsk/public_html/templates/ol_desto/lib/framework/base/frame.helper.php on line 408

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/karnolsk/public_html/templates/ol_desto/lib/framework/base/frame.helper.php on line 313

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/karnolsk/public_html/templates/ol_desto/lib/framework/base/frame.helper.php on line 408

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/karnolsk/public_html/templates/ol_desto/lib/framework/base/frame.helper.php on line 313

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/karnolsk/public_html/templates/ol_desto/lib/framework/base/frame.helper.php on line 408

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/karnolsk/public_html/templates/ol_desto/lib/framework/base/frame.helper.php on line 313

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/karnolsk/public_html/templates/ol_desto/lib/framework/base/frame.helper.php on line 408

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/karnolsk/public_html/templates/ol_desto/lib/framework/base/frame.helper.php on line 313

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/karnolsk/public_html/templates/ol_desto/lib/framework/base/frame.helper.php on line 408

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/karnolsk/public_html/templates/ol_desto/lib/framework/base/frame.helper.php on line 313

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/karnolsk/public_html/templates/ol_desto/lib/framework/base/frame.helper.php on line 408

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/karnolsk/public_html/templates/ol_desto/lib/framework/base/frame.helper.php on line 313

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/karnolsk/public_html/templates/ol_desto/lib/framework/base/frame.helper.php on line 408

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/karnolsk/public_html/templates/ol_desto/lib/framework/base/frame.helper.php on line 313

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/karnolsk/public_html/templates/ol_desto/lib/framework/base/frame.helper.php on line 408

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/karnolsk/public_html/templates/ol_desto/lib/framework/base/frame.helper.php on line 313

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/karnolsk/public_html/templates/ol_desto/lib/framework/base/frame.helper.php on line 408

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/karnolsk/public_html/templates/ol_desto/lib/framework/base/frame.helper.php on line 313

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/karnolsk/public_html/templates/ol_desto/lib/framework/base/frame.helper.php on line 408

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/karnolsk/public_html/templates/ol_desto/lib/framework/base/frame.helper.php on line 313

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/karnolsk/public_html/templates/ol_desto/lib/framework/base/frame.helper.php on line 408

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/karnolsk/public_html/templates/ol_desto/lib/framework/base/frame.helper.php on line 313

Оганизатор:

Арт център Карнолски

 

Участващи страни:

Полша - 2 участника

Турция – 2 участника

Северна Македония - 2 участника

Общо участници: 6 (всеки за 12 месеца)

 

Цели на проекта:

Основната цел на проекта е да създаде устойчиви механизми и възможности за социализация и интеграция на деца и младежи със здравословни затруднения, в риск или от различни маргинализирани общности, от социално слаби или непълни семейства.

В по-тесен контекст целите на проекта са свързани с:

  • достигане и работа с деца и младежи в неравностойно положение и различни маргинализирани общности, откриване на техните таланти, подпомагане на личната изява, повишаване на тяхното самочувствие и общуване;
  • създаване на доброволчески екип, който да развива както собствените си социални умения в продължение на 12 месеца, така и да повлияе за развитието на социални умения при целевите групи, изграждане на модел за успешна и устойчива работа с талантливи деца и младежи, разработване на добри практики и развитие на идеи за по-активна социализация и адаптация в обществото;
  • обмен на информация, знания и опит между всички участници в проектните дейности за културата и традициите на всеки един и постигането на междукултурно обучение.
  • Доброволческите дейности, предвидени в проекта, ще се провеждат в София и са свързани както с дейността на организацията и нейните цели и мисия. Чрез различни методи и чрез използването на музикалното изкуство, с помощта на доброволци ще можем да достигнем до по-голям брой хора в неравностойно положение, деца и младежи, представители на различни маргинализирани групи и общности, като слепи деца и младежи от различен етнически произход, включително роми, деца и младежи без родители и семейства с икономически и социални трудности.

 

Локация: София, България

София е столицата на Република България. Намира се в западната част на страната, в полите на планина Витоша. Забележителностите на града отразяват повече от 2000 години история, включително гръцка, римска, османска и съветска окупация. Средновековната Боянска църква съхранява стенописи от 13-ти век. църквата Свети Георги Ротонда, построена от римляните през 4 век, е със средновековна и османска украса, датираща от 10 век.

 

Пристигане:

ВСИЧКИ УЧАСТНИЦИ ще бъдат посрещнати от организатора в зависимост от времето на пристигане. Шофьорът ще носи табела с логото на организацията домакин.

 

Настаняване:

Всички участници ще бъдат настанени в апартамент в двойни стаи и обща кухня и баня.

 

КОНТАКТ

Приемаща организация: Арт център Карнолски

Председател: Димитър Карнолски

Имейл: karnolsky@gmail.com

Телефон: +35929516131

 

1 eu23

 


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/karnolsk/public_html/templates/ol_desto/lib/framework/base/frame.helper.php on line 408

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/karnolsk/public_html/templates/ol_desto/lib/framework/base/frame.helper.php on line 313

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/karnolsk/public_html/templates/ol_desto/lib/framework/base/frame.helper.php on line 408

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/karnolsk/public_html/templates/ol_desto/lib/framework/base/frame.helper.php on line 313

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/karnolsk/public_html/templates/ol_desto/lib/framework/base/frame.helper.php on line 408

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/karnolsk/public_html/templates/ol_desto/lib/framework/base/frame.helper.php on line 313

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/karnolsk/public_html/templates/ol_desto/lib/framework/base/frame.helper.php on line 408

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/karnolsk/public_html/templates/ol_desto/lib/framework/base/frame.helper.php on line 313

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/karnolsk/public_html/templates/ol_desto/lib/framework/base/frame.helper.php on line 408

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/karnolsk/public_html/templates/ol_desto/lib/framework/base/frame.helper.php on line 313